Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vrouwen Gilde Tilburg verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Vrouwen Gilde Tilburg, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Vrouwen Gilde Tilburg verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vrouwen Gilde Tilburg, Insulindeplein 9, 5014 BD  Tilburg. KvK nummer: 40259970

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl 

2. Welke gegevens verwerkt Vrouwen Gilde Tilburg en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b. Adresgegevens eventueel postadres

c. Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 Vrouwen Gilde Tilburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vrouwen Gilde Tilburg;

c. Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, uitstapjes, excursies en overige activiteiten af te wikkelen.

2.3 Naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar je ervaringen met het Vrouwen Gilde Tilburg en je te informeren over de ontwikkelingen van het Vrouwen Gilde Tilburg. 

E-mail berichtgeving (opt-out):

Het Vrouwen Gilde Tilburg gebruikt je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vrouwen Gilde Tilburg te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar de secretaris.

3. Bewaartermijnen

Vrouwen Gilde Tilburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vrouwen Gilde Tilburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vrouwen Gilde Tilburg gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Vrouwen Gilde Tilburg kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vrouwen Gilde Tilburg zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vrouwen Gilde Tilburg je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris van het Vrouwen Gilde Tilburg.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@vrouwengildetilburg.nl 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden