Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
       

Jaarverslag secretaris

Verenigingsjaar 2022-2023
Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestond uit vijf personen en twee aspirant-leden. De functies hadden de volgende verdeling

Voorzitter                                         Ans van de Loo

Secretaris en wnd. voorzitter           Annelieze van Roosmalen

Penningmeester                              Lia van der Heiden

Ledenadministratie                          Nel Bos

                                                        Fien Kollau (aspirant-bestuurslid)

Programma                                     Ella Scherpenisse

                                                        Liesbeth van de Wouw (aspirant-bestuurslid)

Dit jaar werd het startschot, na de Algemene Leden Vergadering, gegeven met een jubileumfeest op 29 september 2022. Met een middag- en avondprogramma. Er was grote belangstelling voor dit feest. Met een VGT-quiz in de middag werd de kennis van de aanwezigen op de proef gesteld. De oudste leden en de leden die 76 jaar waren geworden kregen een bloemetje aangeboden.
Een optreden van de Prima Donna’s zorgde voor de kers op de taart. Het avondprogramma werd onder het genot van een 3-gangen-diner opgeluisterd door Peer de Graaf.
Een goed begin van een redelijk zorgeloos jaar, als we terugdenken aan de vorige twee jaren toen door corona activiteiten werden geannuleerd.

Alle activiteiten, op één wandeling na die geannuleerd werd vanwege de slechte weersomstandigheden, zijn doorgegaan en zijn naar tevredenheid bezocht.

Dit jaar mochten we ook twee aspirant-bestuursleden verwelkomen. Fien Kollau voor de ledenadministratie en Liesbeth van de Wouw voor het activiteitenprogramma. We zijn blij dat we weer op volle sterkte zijn.

De onrustige geluiden en de lidmaatschap-afmeldingen zorgden ervoor dat we weer actief zijn gaan zoeken naar een andere locatie. Later in dit verslag meer hierover.

In dit verenigingsjaar heeft het bestuur elf keer vergaderd. Een DB-vergadering heeft niet plaatsgevonden, alles kon digitaal opgelost worden.

Naast de bestuursleden zijn er ook ‘speciale vrijwilligers’ actief: Mia Velthuijsen, Gerry van Schijndel, Henriëtte Wijdeven, Marianne Lancel en Mechtild van Beekum. Daarnaast hebben we vrijwilligers die gastvrouw zijn bij de activiteiten of andere ondersteunende hulp bieden. Als bestuur zijn wij erg blij met hen, want ze nemen veel werk uit onze handen.

  Andere locatie

  Aangezien er ontevredenheid heerste, hebben we als bestuur besloten op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Wat hierbij vooropstond was de kwaliteit van de locatie en de tevredenheid van de leden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Cinecitta en de leden op de hoogte gesteld.

  Als bestuur legden wij de leden in een digitale stemming twee locaties voor, met daarin opgenomen dat er met de overstap verhogingen aan kwamen.  

  De deelname aan de stemming was erg groot. Van de 230 leden hebben 186 leden hun voorkeur uitgesproken. De uitslag was duidelijk, Cinecitta stond op de eerste plaats. Procentueel: 79% voor Cinecitta, 17% voor De Druiventros, 4% maakte het niet uit

  Als de voorkeur op Cinecitta zou vallen dan wisten we ook dat parkeren met de auto een obstakel kon zijn. Met openbaar vervoer, de fiets en te voet is deze locatie makkelijk te bereiken. Voor wat betreft de auto, hebben we aangeboden om een Chauffeur-en-Liftersysteem op te zetten.

  Daarnaast heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen. We gaan we langzamerhand interen op de reserves van de vereniging. Iedereen heeft hier profijt van.

  Ledenbestand

  Aan het eind van het verenigingsjaar bestond het bestand uit: 221 leden.

  Kascommissie

  Dit jaar bestond de kascommissie uit Nettie Schlicher en Anneke Bruijnzeels. Thea Horsten was reserve kascommissie.

  Jaarprogramma:

  Cursussen:

  Biologie door mw. Alie Stofberg, 22 deelnemers.

  Onderwerp: Foodtopia of het voedsel van de toekomst.

  In de vier bijeenkomsten werden de deelnemers meegenomen in de wereld van jagers-verzamelaars en via de uitvinding van de landbouw en veeteelt zo’n 10.000 jaar geleden, naar de moderne tijd van de innovatie van ons dagelijks voedsel.

  Culturele Club, 38 deelnemers

  Drie groepen hebben vier keer een museumbezoek gebracht aan:

  Museum Arnhem, expositie ‘Van links naar rechts’

  Museum Dordrecht, expositie ‘Het oog van Jan Veth’

  Museum Venlo, expositie ‘Melle’

  Museum Delft Prinsenhof, ‘Amalia van Solms’

  Film: Inleider dhr. Bert Goessen, 88 deelnemers.

  De cursus is een gezamenlijke activiteit met KVG Berkel Enschot, Vrouwennetwerk Goirle en KVG Bladel in bioscoop Pathé.

  We hebben vijf films gezien waarin de vrouw een prominente rol speelt. Het waren portretten van jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun eigen identiteit.

  Dit waren de films:

  Drii Winter                     regie Michael Koch

  Souad                           regie Ayten Amin

  Radiograph of a family regie Firouzeh Khosrovani

  Kuessiepan                  regie Myriam Verreault

  Maternal                       regie Maura Delpero

  Filosofie door dhr. Jan Verweij, 38 deelnemers.

  Jan Verweij gaf voor de laatste keer de cursus Filosofie en voor de laatste keer hebben de deelnemers de boeiende uiteenzetting beluisterd over de leer van de Descartes 17e eeuw, Immanuel Kant 18e eeuw, Friedrich Nietzsche 19e eeuw en Kai Raimund Popper 20e eeuw.

  Kunstgeschiedenis door mw. Carla van Bree, 37 deelnemers.

  In vijf bijeenkomsten hebben we kennisgemaakt met het Impressionisme. Een van de eerste echte kunststromingen die gericht zijn op: de beleving van het moment, thema’s uit het moderne leven, veel aandacht voor licht en kleur en een schetsachtige werkwijze.

  Literatuur door dhr. Joost Minnaard, 23 deelnemers.

  De volgende boeken werden besproken:

  Aleksandra,                            Lisa Weeda

  Fortuna’s kinderen,                Annejet van der Zijl

  De tuinen van Buitenzorg,     Jan Brokken

  De jaren                                 Annie Ernaux

  Paradijs                                  Abdulrazak Gurnah

  Muziek door dhr. Cees Hollenberg, 32 deelnemers.

  In vier bijeenkomsten kregen de cursisten Inzicht in de muziek van:

  De familie Bach

  Bartók en Kodaly

  Scandinavische muziek

  Drie keer Stabat Mater

  Workshop Kennismaken met vrije expressie door mw. Erna Weimar, 10 deelnemers.

  Een workshop met een mogelijk vervolg naar een cursus Vrije Expressie in het voorjaar van 2023.

  De doelstelling was een vrolijke, gezellige en verbindende bijeenkomst waarbij je verbaasd zou zijn van je eigen kunnen. Die doelstelling werd zeker gehaald maar er was te weinig belangstelling voor een vervolgcursus.

  Algemeen Programma

  Lezingen:

  De volgende tien lezingen zijn redelijk bezocht, variërend tussen de 30 en de 42 personen. Ook drie introducées toonden hun belangstelling.

  Atlas van Europese Waarden          Inge Sieben en Uwe Krause

  Zoete koek na Vorst aan Tafel         Jos Thomasse                                           

  Niki de St. Phalle                             John Lommen

  Leven na Auschwitz                         Herman Teerhöfer

  De Hertogen van Brabant                Arnoud-Jan van Bijsterveld

  Community Care                              Albert Vlemmix

  Tilburg in de jaren 60-70                  Gerard Otten                         

  De Geul                                            Guus & Martina Reinartz

  Madame de Pompadour                   Ingrid van Leeuwen

  Nachtwachtwandelingen                  Jacques Hendriks

  Wandelingen

  Stadswandeling Centrum West

  IVN wandeling Gorp en Rovert: op het laatst geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden

  Wandeling Natuur in de Stad

  Ghosttour (avondwandeling)

  Lunchen bij De Rooi Pannen

  Er zijn twee lunches georganiseerd die weer heerlijk waren.

  Lunchen bij Restaurant Welkom

  Restaurant Welkom zat voor het eerst in het programma en is goed bevallen. Het was een 2-gangen menu en was ook lekker en goed verzorgd.

  Uitstapjes

  Tomatenkwekerij

  Stadhuis Den Bosch

  City Tour

  Capi Europe

  Priorij St. Catharinadal

  Musea

  Portugese Synagoge en het Muiderslot

  Kasteel Helmond

  Textielmuseum

  Overige activiteiten

  Jaarvergadering: 32 aanwezige leden

  Kerstviering: 75 leden lieten zich verwennen met een High Tea

  Nieuwjaarsbijeenkomst: 43 aanwezige leden

  Jaarafsluiting

  Met 43 leden lunchten we bij Bosch en Duin, en brachten we een bezoek aan Aspergeboerderij Van Iersel. Een geslaagde afsluiting van het jaar. Veel dames aten in de avond het overheerlijke goud.

  Goede doelen

  Er is een bedrag overgemaakt van €120,00 naar Johan Stekelenburg Stichting.

  Voor het eerst hebben we gevraagd of leden geld wilden overmaken naar het bankrekeningnummer van de vereniging. Er was slechts één persoon die dit gedaan heeft. Het VGT heeft dit bedrag aangevuld tot € 120,00. Het komende jaar zal een activiteit te vinden zijn op de website waarin iedereen kan kiezen voor een donatie, deze zal dan berekend worden op de factuur.

   

  LID WORDEN

  Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

  Lid worden