Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
       

Agenda jaarvergadering

 

Woensdag 25 sept. 2019 om 14.00 uur – 16.30 uur

Locatie De Postelse Hoeve, Tilburg

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Statutenwijziging met stemronde
    • Stemronde 1; naamsverandering/wijziging doelstelling
    • Stemronde 2; personen die geen lid zijn en door het bestuur worden benoemd als bestuurslid
    • Stemronde 3; schriftelijk stemmen en toevoegen de mogelijkheid van digitaal stemmen

       Pauze 

     4. Verslag algemene vergadering do. 27 sept. 2018 (zie website)

     5. Jaarverslag secretaris 2018 - 2019 (zie website)

     6. Jaarverslag penningmeester

        6.1. Financieel verslag 2018 - 2019

        6.2. Begroting 2019 - 2020

        6.3 Verslag kascommissie, bestaande uit: Thea Horsten en Liesbeth Oldenkotte

        6.4. Benoeming kascommissie voor 2019 - 2020. Thea Horsten niet herkiesbaar.

               Reserve kascommissie Netty Schlicher

               Nieuw kascommissielid benoemen

     7. Benoeming bestuursleden

          Rita Hilhorst is aftredend, maar wel herkiesbaar 

     8. Rondvraag

     9. Collecte Melania

     10. Sluiting  

 

Rooster van aftreden van bestuursleden in 2019

Rita Hilhorst                   2019 herkiesbaar

Mia Velthuijsen              2020 niet herkiesbaar

Gerry van Schijndel       2021 niet herkiesbaar

Ans van de Loo              2022 herkiesbaar

Henriette Wijdeven       2022 herkiesbaar

Nel Bos                            2022 herkiesbaar

 

LID WORDEN

Klik op de link hieronder en vul het aanmeldformulier in.

Lid worden