Welkom

 

  • Katholiek Vrouwengilde Tilburg

 

De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw.

 

  • Programmaboekje en nieuwsbrieven

Het programma van het KVG Tilburg verschijnt jaarlijks in juli. Het boekje kunt u in juli bij u in de brievenbus verwachten.

De Nieuwsbrief verschijnt in de maanden december en april, zowel digitaal als per post. 

 

 

 Beste K.V.G. leden, beste Ans, Brigit, Carla en Dorien,

 

Jammer genoeg kan ik u niet allemaal met uw voornaam begroeten, maar ik vind het fijn dat u het gebruik van voornamen binnen het K.V.G. heeft omarmd.

Een beetje raar voelt dit wel: ik ben nog niet officieel uw nieuwe voorzitter en toch schrijf ik het voorwoord voor ons nieuwe programmaboekje.

 

Het is hier en nu dan ook de goede plaats en tijd om een dank je wel uit te spreken aan Gerry van Schijndel, die gedurende lange tijd zowel secretaris als voorzitter is geweest. Voorwaar een zware taak.

In een nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we met elkaar meer aandacht gaan geven aan nieuwe leden. Vooral dames, die in hun eentje de stap hebben gezet en interesse hebben getoond in onze organisatie, verdienen ons aller aandacht.

We heten ze van harte welkom.

 

Als u zo dadelijk het boekje gaat bekijken, ziet u weer een scala aan prachtige lezingen, interessante cursussen en verrassende uitstapjes. We hebben hierbij een aantal suggesties van u mogen gebruiken; dank daarvoor. Blijf ons voorzien van tips!

Wat u wellicht mist in de programmering is de cursus geschiedenis. De heer Olthof liet weten geen geschikte cursus meer voorhanden te hebben. In plaats daarvan onderzoeken we of we een cursus filosofie kunnen organiseren met de heer Verweij.

Dat zal zijn in het voorjaar van 2018. U leest hier later meer over.

 

Rest mij u allen een goed, gezellig en vruchtbaar K.V.G. jaar toe te wensen; dat we veel vriendschap mogen ervaren.

 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten bij onze activiteiten.

 

Namens het K.V.G. bestuur