Wandelingen

 

STADSWANDELING: Een architectuurwandeling door Tilburg

 

 

Datum

Woensdag 20 september 2017

Tijd

14.00 uur  – 16.00 uur

Plaats

Start Monument Willem II op de Heuvel

Kosten

5,00 p.p. voor de rondleiding

Gastvrouw

Mia Velthuijsen ( 06-10 82 60 63

 

Als je in Tilburg naar architectuur kijkt, zie je dat de stad zich pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw manifesteert met stedelijke bebouwing. De opkomst van de textielindustrie en de komst van het station in 1863 leidden tot een sterke verstedelijking, waarbij de bebouwing zich aanpaste. Werd er aanvankelijk nog gebouwd in neostijlen en in een eclectische stijl, vanaf het begin van de 20ste eeuw ging Tilburg mee in nationale en internationale trends als Jugendstil, Art Deco, De Stijl, Nieuwe zakelijkheid en Amsterdamse school.

Bekende Tilburgse architecten als Jan van der Valk, Jos Donders, Frans de Beer en Cees van Hoof ontwierpen prachtige panden in de Stationsstraat, Willem II straat, Tuinstraat en Telefoonstraat. Ook later in de 20ste eeuw zijn er nog bijzondere gebouwen aan het stadsbeeld toegevoegd, denk aan de schouwburg, de concertzaal, het station en de O.L.V. ter Noodkapel.

 

Al met al zéér de moeite waard om deze wandeling door het centrum te maken.

 

 

Natuurwandeling 

 “het Noorderbos”

 

Datum

Woensdag 11 april 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

Start hoofdingang Noorderbos, Stokhasseltlaan

Kosten

€5,00

Gastvrouw

Mia Velthuijsen ( 06-10 82 60 63

 

 

Ten noorden van Tilburg ligt sinds 2003 een bijzonder recreatiegebied waar mensen kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Dit Noorderbos werd aangelegd op de voormalige vloeivelden die ooit gebruikt werden als waterzuivering. Die functie is nog af te lezen aan dijken en “aquaducten” waarover het water geleid werd.

In het bos werden twee contrasterende bostypen aangeplant. De Noorderplas, waarvan het afgegraven zand is gebruikt voor de aanleg van de tangent, heeft een belangrijke natuurfunctie binnen dit gebied.

Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door het feit dat er broedende dodaarzen en ijsvogels zijn aangetroffen. Het Noorderbos vormt een directe verbinding tussen Huis ter Heide en De Brand, en waardevolle fauna en flora uit deze natuurgebieden vinden ook hier een plek. De oude aanplanten in het centrum en langs omliggende wegen contrasteren met de jonge aanplanten en zorgen zo voor overgangen. In combinatie met het open wateroppervlakte is het gevarieerde geheel aantrekkelijk voor talrijke vogelsoorten.

Het bos maakt deel uit van de Groene Mal.

 

We vertrekken bij de hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan.

 

Dit is op de oude weg naar Loon op Zand. Na enkele honderden meters aan de rechterzijde.

 

Voor deze wandeling kunt u zich nog opgeven. U dient dan contact op te nemen met  Mia Velthuijsen, tel: 06 – 10 82 60 63.

Wilt u bij betaling uw lidnummer en de code 8050 melden.

 

 

 

            NATUURWANDELING

                 “De drijflanen”

 

Datum

Woensdag 9 mei 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Start

Bij de ingang aan de Top Naeffdreef 12

Kosten

€ 5,00

Gastvrouw

Mia Velthuijsen  ( 06 – 10 82 60 63

 

De Drijflanen, een voor velen onbekend natuurgebied is gelegen in het westelijk deel van Tilburg, tussen het Wandelbos en de Reeshof. Het heeft een oppervlakte van 32 hectare.

Het is een zeer gevarieerd landschap van bos, grasland en maar liefst 9 poelen.

Van oudsher kent dit gebied een bijzondere amfibieënpopulatie.

Naast de gewone pad, de bruine en groene kikker en de kleine watersalamander, komen ook de streng beschermde soorten kamsalamander en vinpootsalamander voor.

 

Het is een onderdeel van Stadsbos 013.

 

Voor deze wandeling kunt u zich nog opgeven. U dient dan contact op te nemen met  Mia Velthuijsen, tel: 06 – 10 82 60 63.

Wilt u bij betaling uw lidnummer en de code 8051 melden.