Lezingen


U hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven.

De lezingen zijn voor K.V.G.- leden gratis en voor introducés € 2,50.

 

 “100 jaar De Stijl”

          door Carla van Bree

 

Datum

Maandag 25 september 2017

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

 

In 1917 werd De Stijl opgericht: de stijl, die alle andere stijlen overbodig maakte.

Kunst en vormgeving voor iedereen, dus niet persoonlijk en expressief, maar neutraal en abstract.

Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld waren de belangrijkste figuren.

 

Ieder probeerde kunst en samenleving weer te verbinden: door architectuur en meubelontwerpen, door tijdschriften en andere publicaties, door schilderijen. Het rood-blauw-geel was een belangrijke stap in het modernisme.

De lezing geeft een globaal beeld van de ontwikkeling in het modernisme van De Stijl.

  

Carla zal ook dit jaar weer de cursus Kunstgeschiedenis geven.

Onderwerp: Surrealisme. (zie onder hoofdstuk cursussen, kunstgeschiedenis)

 

 “Na-aperij of toch origineel?“ 

                     door John Lommen

 

Datum

Donderdag 2 november 2017

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

De Denker van Rodin, maar nu in een reclamefoto.

Een klein jochie zit op een potje en neemt dezelfde houding aan als het prachtige beeld van Rodin.

Is dat nou gewoon een voorbeeld van schaamteloos gebruik van een bekend kunstwerk? Of is hierover nagedacht en vind je dat de bedenker van deze foto het beeld passend gebruikt heeft en origineel is?

Of neem een foto van Rineke Dijkstra, één van onze bekendste fotografen die ook in Amerika zeer succesvol is. Lijkt de foto niet héél erg op het schilderij: De geboorte van Venus van Botticelli?

John Lommen laat je via veel afbeeldingen ervaren dat bekende kunstwerken in de loop der tijd inspirerend hebben gewerkt op andere kunstenaars. De vraag is of daarbij soms sprake kan zijn van na-aperij of niet. Hij betrekt in zijn zoektocht kunstenaars uit allerlei disciplines: schilders, beeldhouwers, fotografen, cartoonisten, dichters, reclamemakers, choreografen enz..

Laat je verrassen door deze veelzijdige en ongewone benadering, die zowel voor kunstkenners als voor relatieve leken op dit gebied interessant is én leuk.

We kennen John Lommen nog van de Mona Lisa met snor.

 

Hij heeft als onderwijskundige gewerkt bij de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen en hij is afgestudeerd als recensent/rondleider fotografie aan de Fotovakschool in Amsterdam. Hij geeft bijzondere cursussen en lezingen over kunst, waarbij vaak ook aandacht is voor fotografie als kunstvorm.

 

 “Beter contact met mensen met dementie”

              door Jan van der Hammen

 

Datum

Maandag 20 november 2017

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

Het thema, omgaan met mensen met dementie, gaat uit van het gegeven dat voor mensen met dementie twee factoren van heel groot belang zijn:

De (leef) omgeving en wijzelf.

Door de kennis van het brein en de schade die de dementie veroorzaakt krijgen we beter inzicht in het gedrag.

Deze bijeenkomst geeft tips hoe we onszelf en de omgeving als instrument kunnen inzetten om mensen met dementie een veilige en vertrouwde omgeving te bieden en het gedrag positief te kunnen beïnvloeden.

 

Jan van der Hammen (1958) opgeleid als verpleegkundige, was al snel werkzaam in de ouderenzorg.

De mooiste ontdekking in zijn leven kwam toen hij zijn liefde voor theater kon combineren met de kennis van de zorg.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de dementiezorg en geeft trainingen en workshops aan vrijwilligers tot huisartsen.

Jan is in staat om op een laagdrempelige manier grote thema’s behapbaar te maken.

Hij is mede acteur van het boek:

De Dementie van Jet en Harrie, beter contact met mensen met dementie (1e druk, nov. 2015)

 

 “Struikelstenen”

    door Arnoud-Jan Bijsterveld

 

Datum

Donderdag 11 januari 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

 

Op 29 april 2011 werd voor zijn ouderlijk huis in de Prof. Dondersstraat in Tilburg een zogenoemde struikelsteen gelegd voor Bertram Polak (1918 - 1942), één van de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust. Hiermee kreeg hij een fysiek gedenkteken en zijn nabestaanden gaven zo letterlijk een plek aan hun herinneringen. Bovendien maant de struikelsteen, ondanks zijn nietige afmetingen, iedere passant tot bezinning. Het mar-

keren van plekken en het stilstaan bij verloren levens en verstreken tijd biedt mensen van nu handvatten om hun eigen leven te verbinden met het leven van anderen, in verleden en heden. Het creëert mogelijkheden tot identificatie, tot invulling en aanvulling van de eigen, individuele en collectieve identiteit. In deze lezing wordt het verhaal verteld van Bertram Polak en de zoektocht die voorafging aan het leggen van de struikelsteen.

De heer van Bijsterveld wil laten zien dat het documenteren en visualiseren van levensverhalen essentieel is om een bijdrage te kunnen leveren aan processen van identificatie en identiteitsvorming. 

Prof.dr.Arnoud-Jan van Bijsterveld (Waalre 1962) is historicus en studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1993 promoveerde.

Hij was werkzaam als onderzoeker en docent aan diverse universiteiten en in het voortgezet onderwijs.

Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Tilburg University. Daarnaast is hij sinds 2004 universitair hoofddocent bij het Departement Sociologie aan de TU, waar hij colleges sociaal-culturele en middeleeuwse geschiedenis verzorgt.

Dit zijn slechts enkele van zijn werkzaamheden.

 

Kijk voor meer informatie op internet. http://struikelstenen.nl/

 “Wonderen in het Zonlicht”

             door Hans van den Broek

 

Datum

Dinsdag 30 januari 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

Hans van den Broek vond in ruim 2500 wonderen, ofwel mirakels uit diverse plaatsen, boeiende informatie over de geneeskunde in de loop der tijd. In deze mirakelverhalen bleken medische wetenswaardigheden en eigenaardigheden verborgen.

Al deze gegevens worden met relativerende humor voor het voetlicht gebracht.

U krijgt verhalen te horen over genezing van krankzinnigen die door de duivel bezeten zijn en waarbij de duivel uitgedreven wordt. Of hoe meer dan honderd kinderen die vanaf de geboorte lam zijn toch weer gaan lopen. En nog vele, vele merkwaardige verhalen

over medische eigenaardigheden.

De wonderverhalen blijken een ware goudmijn voor de verklaring van ons aanvankelijk onduidelijke medische verschijnselen. Daarnaast krijgt u een goede indruk van de gang van zaken rond een bedevaart en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de aanbeden heiligen deden. Die beloftes varieerden van het doen van bedevaarten met als enig voedsel water en brood tot het schenken van kostbare afgietsels van genezen lichaamsdelen in zilver of kaarsen was.

Tussen alle wonderen door komen onverwachte juweeltjes aan vergeten kennis boven water over eieren, kaarsen, het vernoemen van kinderen naar een heilige en het verschijnsel wisselkind.

 

 

Hans van den Broek (1949), in 2015 gepensioneerd als radioloog, geeft al jaren lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde. In “wonderen in het Zonlicht” worden door hem de raakvlakken tussen de geneeskunde en de vele wonderen uit de periode 1300 tot 1750 beschreven.

 

                  “Geheimen”

De psychologie van wat we niet vertellen.

          door Andreas Wismeijer

 

Datum

Woensdag 7 februari 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

 

Altijd al willen weten waarom mensen geheimen hebben en wat voor last het met zich meebrengt om een geheim te dragen?

Er is eigenlijk heel weinig bekend over de werking van geheimen, terwijl iedereen ze heeft. Wat doet het hebben van geheimen met je?

Dr. Andreas Wismeijer kwam er door zijn onderzoek achter dat mensen grote behoefte hebben om hun geheimen te delen met anderen, mits dit in een veilige omgeving en anoniem kan gebeuren. Iets belangrijks voor jezelf houden kan negatieve effecten hebben op je fysieke en mentale gezondheid. Aan de ene kant beschermt het je tegen de reacties van anderen, maar tegelijkertijd ontneemt het je ook heel veel.

De heer Wismeijer startte in 2009 samen met collega Alexander Waringa de website www.geheimenvan.nl

Op deze site kunnen mensen anoniem hun geheim posten en kunnen anderen het geheim lezen en zelfs voorzien van adviezen en commentaar. Dus als je zelf een geheim hebt en dit kwijt wilt, weet je nu waar je naar toe kunt.

De heer Wismeijer verleent met grote regelmaat medewerking aan interviews voor kranten , tijdschriften, radio en televisie.

 

Daarom staat hij al jaren in de top 10 van de meest door de pers geciteerde wetenschappers van de Universiteit Tilburg. (van 2007 tot 2009 zelfs op de 2e plaats van de Faculteit Sociale Wetenschappen)

 

 

Andreas heeft een boek geschreven. U kunt het deze middag kopen voor €15,00 .

 

       Voordracht: “Van string tot string”

            door Erna Siebens   

     

 

Datum

Donderdag 22 februari 2018

Tijd

14.00 uur – 16.30 uur (Let op! Gewijzigde tijd)

Locatie

De Postelse Hoeve

 

Mevrouw Erna Siebens (België) komt ons vandaag verrassen met een voordracht over 3000 jaar lingeriegeschiedenis.

Mevrouw Siebens heeft vele historische kostuums ontworpen en uitgevoerd. Op dat gebied is zij een duizendpoot.

Zo creëerde zij o.a. kostuums voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de ons wel bekende serie van Kabouter Plop.

Zij reist met haar voordrachten door heel België en Nederland.

“Van string tot string” is één van haar toppers!

Het is een ludieke geschiedenis van de lingerie van de Egyptenaren tot de string van vandaag. Bent u altijd al benieuwd geweest naar wat er onder de hoepelrokken van de deftige dames schuilging?

Vergeet dan niet te komen naar deze voordracht. U zult er geen spijt van hebben.

 

En…….. er is zoveel bijzonders te zien!!!!

 

“Wenen Muziekstad”

          door Cees Hollenberg

Datum

Vrijdag 2 maart 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

 

 

Eeuwenlang was Wenen de hoofdstad van een enorm groot land dat, behalve Oostenrijk, ook o.a. Tsjechië (Bohemen) en Hongarije omvatte.  Muzikaal heeft dit ook consequenties gehad, omdat Praag en Boedapest grote invloed op de stad Wenen uitoefenden en omgekeerd.  Zo heeft de Hongaarse volksmuziek een duidelijk stempel gedrukt op de Weense muziek en kwamen er veel houtblazers uit 

De grote rijkdom en cultuur in de Oostenrijkse hoofdstad trok ook veel componisten daarheen:

 

Beethoven uit Bonn.

Mozart uit Salzburg,

Brahms uit Hamburg.

 

Joseph Haydn heeft in dienst van de Esterhazy’s zijn laatste 10 jaar in Wenen doorgebracht en daarom klinkt zijn muziek ook zo Weens. (liederen en symfonieën)

U krijgt van bovengenoemde componisten kamermuziek en vocaal en symfonisch werk te horen.

 

Als afsluiting een verrassing van Gustav Mahler, per slot van rekening ook “ein Wiener”. 

 

  “Met enthousiasme leven”

                door Marie-Thérèse Olaerts

 

Datum

Maandag 26 maart 2018

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

 

De kracht van deze lezing zit in de herkenbaarheid en de combinatie van ernst en humor.

 

“Met enthousiasme leven” (=GOESTING), houdt vrouwen/mensen een spiegel voor: Hoe leef ik? Probeer ik, met mijn talenten en gaven er een mooi “werkstuk” van te maken, of……….. laat ik het leven van me aflopen, als water naar de goot?

Je kan de omstandigheden niet altijd naar je hand zetten, wel de manier hoe je ermee omgaat. Proberen om met  GOESTING (=Vlaams) te leven, levert je mooie ervaringen en vriendschap op. Die geven op hun beurt weer positieve energie om voor jezelf en anderen iets te kunnen betekenen. Je eigen verantwoordelijkheid, een weloverwogen levenskeuze. Je leert méér genieten, bent een mens om van te genieten.

 

Marie-Thérèse Olaerts komt uit Vlaanderen.

Zij is daar opgegroeid in het dorpse vrouwenverenigingsleven en ontdekte daar haar talent om mensen met verhalen te boeien. Van bestuurslid in eigen kring, breidde zij haar werkveld uit naar verenigingen in Belgisch en Nederlands Limburg. Mond op mond reclame bracht haar later op diverse podia en vanmiddag is zij bij ons om haar enthousiaste en humorvolle verhalen te vertellen.