Kerstviering

 

Datum

Maandag 18 december 2017

Tijd

14.00 uur – 16.00 uur

Locatie

De Postelse Hoeve

Gastvrouw

Marianne Vugs ( 013 - 467 73   51

 

 

Tijdens de kerstviering kunnen wij genieten van het optreden van Yoska Music.

Dat is een muziekgroep bestaande uit 5 personen met een repertoire dat is gebaseerd op folkloremuziek uit Rusland, Oekraïne en de Balkanlanden tot aan Groot Brittannië en Ierland.

 

Elk jaar collecteren we voor een goed doel.

1x voor Melania. (Dat was dit keer tijdens de jaarvergadering) en 1x voor een goed doel in Tilburg of directe omgeving.

Dit jaar hebben we gekozen voor de Johan Stekelenburg Stichting

Tilburg kent 12.000 mensen op of onder de armoedegrens. Hierover hoort of leest u weinig, maar het is een bitter feit. De kinderen uit deze gezinnen missen veel, ze willen óók meedoen en erbij horen. Zij willen ook een hobby of sport beoefenen. Jammer dat de financiële middelen vaak ontbreken.

Wat zou het mooi zijn als de Tilburgers samen de schouders eronder zetten, waardoor het mogelijk wordt om kinderen mee te laten doen in de maatschappij. Dat is goed voor nu en dat is goed voor de toekomst.

De projecten van de stichting zijn kleinschalig en zichtbaar.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

www.johanstekelenburgstichting.nl

 

 Let op dat u zich vooraf opgeeft. (zie inschrijfformulier)